Zajęcia podstawowe

Terapia tańcem i ruchem

Zajęcia pomagają rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i komunikacyjnych. Metoda uczy Dzieci, że każdy ruch wyraża ich stan i sposób bycia w świecie. Terapia ruchem i tańcem pozwala zwiększyć akceptację siebie i innych, przez co ma ogromny wpływ na zwalczanie nieśmiałości i poprawę umiejętności nawiązywania relacji z otoczeniem. Jest to bardzo istotne w przypadku Dzieci, bowiem ich zasób słów, często jest jeszcze zbyt mały, żeby w pełni wyrazić siebie.

W Polsce to nadal nowatorska metoda, natomiast w wielu innych krajach jest bardzo ceniona i włączana w ofertę placówek medycznych i edukacyjnych. Proponowane przez nas zajęcia są dla Dzieci bardzo ciekawe i radosne, a jednocześnie uczą ważnych umiejętności życiowych.