Program

Program

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. Dz. U z dnia 24.02.2017r. poz. 356.) uzupełniony o stworzony specjalnie na potrzeby przedszkola program rozwoju inteligencji emocjonalnej „Zapoznaj się z emocjami”. Dzięki temu, stworzyliśmy miejsce inne niż wszystkie.

Oferujemy:

  • Bogaty pakiet zajęć podstawowych spójnych z misją przedszkola
  • Bogaty pakiet zajęć dodatkowych
  • Współpracę z psychologiem
  • Bezpieczne i przestronne wnętrza
  • Zdrowe posiłki z uwzględnieniem indywidualnej diety Dziecka

Inspirujemy się nurtem rodzicielstwa bliskości (Attachment Parenting) oraz porozumienia bez przemocy (Noviolent Communication).