Zajęcia podstawowe

Warsztaty teatralno-logopedyczne

Zajęcia to nie tylko zabawa w aktorstwo, ale przede wszystkim kształtowanie ważnych umiejętności życiowych. Poprzez odgrywanie ról, Dzieci zdobywają umiejętności w zakresie myślenia, mówienia, ale przede wszystkim twórczego nastawienia do rzeczywistości i poznania emocji. Podczas zabawy uczą się praktycznych cech życiowych takich jak rozwiązywanie konfliktów czy problemów.

Każde zajęcia są podporządkowane określonym celom dydaktyczno- wychowawczym. Poprzez starannie przygotowany scenariusz zajęć Dzieci odkrywają swoje wnętrze. Uczą się odróżniania emocji, wyrażania przeżyć w praktyce oraz rozpoznawania ich u innych ludzi. Dzięki wcielaniu się w role pod okiem wykwalifikowanego prowadzącego poprawia się pamięć, rozwijają aparaty artykulacyjne oraz wyobraźnia. Dzięki możliwości połączenia wszystkich typów ekspresji dziecięcej (muzyczna, słowna, plastyczna, ruchowa) warsztaty teatralno-logopedyczne stanowią bardzo ważny element wychowania przedszkolnego.