Program

Program

Wykorzystujemy innowacyjną formę pracy z Dziećmi, która inspiruje do odkrywania świata. Posługujemy się metodą projektów badawczych, które w ciekawy i kreatywny sposób pozwalają wykorzystać potencjał, który drzemie w Dzieciach. Zachęcamy do zadawania pytań i wspieramy w poszukiwaniu odpowiedzi. Bazujemy na doświadczeniach, angażujemy zmysły, zajęcia dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb Przedszkolaków.

W naszym przedszkolu wdrożyliśmy innowacyjną Metodę Tutoringu, który jest integralną częścią edukacji spersonalizowanej.

Tutoring jest bezpośrednio związany z nurtami, którymi kierujemy się w swojej pracy. Podczas zajęć wspieramy Dzieci w rozwoju, w zgodzie z ich zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami. Budujemy zręby silnej i harmonijnej osobowości pod rozwój przyszłych talentów. Z powodzeniem łączymy proces dydaktyczny z wychowawczym. Rozwijamy kompetencje przyszłości, które pozwolą pewnie poruszać się w dorosłym świecie, oraz z łatwością dostosować się do zmieniających się warunków (wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy).

Kompetencje przyszłości:

 • Poczucie własnej wartości
 • Empatia
 • Niezależność emocjonalna
 • Uważność
 • Samodzielne myślenie
 • Sprawczość
 • Współpraca
 • Otwartość
 • Uspołecznienie
 • Odpowiedzialność

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. Dz. U z dnia 24.02.2017r. poz. 356.) uzupełniony o stworzony specjalnie na potrzeby przedszkola program rozwoju inteligencji emocjonalnej „Zapoznaj się z emocjami”. Dzięki temu, stworzyliśmy miejsce inne niż wszystkie.

Nasz program nauki języka angielskiego, powiązany jest ściśle z programem edukacji w języku polskim. Poznawane treści przeplatają się i uzupełniają. Na co dzień wykorzystujemy również metodę zanurzenia w języku tj. immersji. Nauczyciele anglojęzyczni oprócz prowadzenia zajęć, towarzyszą Dzieciom również podczas swobodnych zabaw, jedzenia czy innych czynności.

Oferujemy:

 • Bogaty pakiet zajęć podstawowych spójnych z misją przedszkola
 • Bogaty pakiet zajęć dodatkowych
 • Współpracę z psychologiem i logopedą
 • Bezpieczne i przestronne wnętrza
 • Zdrowe posiłki z uwzględnieniem indywidualnej diety Dziecka
 • Angielski każdego dnia

Inspirujemy się nurtem rodzicielstwa bliskości (Attachment Parenting) oraz porozumienia bez przemocy (Noviolent Communication).