Zajęcia podstawowe

Eksperymenty naukowe

Zajęcia dostarczają Dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu chemii, biologii, czy fizyki, jak i sporej dawki zabawy. Warsztaty mają na celu rozbudzenie ciekawości świata , umiejętności stawiania pytań i znajdywaniu na nie odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Ta interdyscyplinarna metoda, uczy również współpracy zespołowej oraz samodzielnego podejmowania decyzji.